logo

Eva Silva Lago

Kdo jsem

Absolventka FF MU, učím s láskou francouzštinu, mám za sebou práci lektorky na Univerzitě 17. listopadu v Praze, 12 let práce na gymnáziu Lerchova v Brně, 4 roky vedení kurzů ve francouzském podniku Poclain Hydraulics, 19 let práce na mé škole Studio Bon v Brně, kde jsem pořádala kurzy francouzštiny celoroční a pobytové ve spolupráci s francouzskými lektory. V současnosti vedu kurzy i individuální výuku francouzštiny na Bohuslava Martinů v Brně.

Jsem filologicky zaměřena a tato má celoživotní orientace se jistě projevuje na úrovni mých znalostí francouzského jazyka i jeho reálií především kulturních. Ve výuce vycházím z moderních textů mluvených či psaných, doplňuji je gramatikou, cvičeními a konverzací k článku i k osobním náhledům. Kladu důraz na to, aby žák vytvářel své znalosti poslechem různých francouzských mluvčí (obdobně jako dítě, které se učí svou mateřštinu poslechem všech socálních kateforií, mladých, starých, vzdělaných, prostých, mužů i žen atd.), proto hodně pracuji s nahrávkami televizních článků a reportáží, krátkých filmů opatřených francouzskými titulky - tyto nahrávky může pak poslouchat student doma při svém samostudiu. Tímto stylem zamezuji tomu, aby žák nerozuměl rodilým mluvčím francouzštiny při svých cestách rekreačních či studijních, jak se to stává při výlučně teoretickém způsobu výuky.

Fotky