logo

Orange Academy Mikulov

Web školy
Kdo jsme

Jsme profesionální jazyková škola specializující se na výuku moderními licencovanými metodami Effective English® a Effektives Deutsch®. Metody jsou založeny na stálé komunikaci, a tím se učíte přirozeněji a rychleji. Pro vysokou kvalitu se rozšířila výuka do 21 míst po celé ČR. Historie společnosti sahá až do roku 1990.

Effective English® a Effektives Deutsch® jsou moderní přímé metody. Pro velké pokroky ve výuce pomocí přímých metod, podle některých studií se studenti přípravy na Cambridžské zkoušky 4 rychlejší než během standardní metod, jsou velmi oblíbené v zápalní Evropě. Pomocí přímé metody vyučuje i největší jazykové škola v Evropě Callanova škola v Londýně.

Na lekcích nejsou zapotřebí učebnice a z 90% je výuka založená na komunikaci. Ke kurzu má student kdyspozici e-learningový systém, kde si může procvičovat probranou látku diktáty, slovíčka, popřípadě si přehrát záznam lekce nahraný rodilými mluvčími. V případě, že se student nemůže lekce zúčastnit, najde v e-learningu popis probrané látky. Pro zajištění vysoké kvality kurzů můžou studenti anonymně hodnotit každou lekci.

Společnost má více než 10 000 spokojených zákazníků a vyučuje v ní více než 200 lektorů, mezi které patří individuální zákazníci tak i přední české společnosti př. RWE, ČEZ, STUDENT AGENCY, PANASONIC, LEGO, OTIS, BOSCH a další. Uděláme vše, abyste taky patřili mezi naše spokojené zákazníky.

Fotky