Obchodní podmínky a podmínky užívání portálu

(dále jen „obchodní podmínky“)

Vzájemná práva a povinnosti Školy a Poskytovatele pramenící z užívání Portálu a jeho funkcí se řídí těmito obchodními podmínkami.

  • 1. Definice
  • 2. Smlouva o užívání Portálu
  • 3. Smlouva o Propagaci Školy
  • 4. Smlouva o získání Kontaktů
  • 5. Užívání portálu
  • Příloha číslo 1 - finanční podmínky

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 15. 7. 2014.

Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je souhlas se zpracováním osobních údajů.